Regnskab

Et regnskab er en opgørelse over indtægter og udgifter og indeholder typisk en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen viser om din virksomhed har haft over eller underskud. Balancen udtrykker værdien af det, som virksomheden ejer og skylder væk på tidspunktet for opgørelsen.

Årsregnskabslovens bestemmelser siger, at din virksomhedens regnskab skal give et retvisende billede. Regnskabet er summen af de bogførte transaktioner, og relevant information kan efter bogføringens afslutning trækkes ud af bogføringssystemet, såsom:

  • Momsafregning
  • Debitor-/kreditorlister
  • Periode- og årsregnskaber
  • Budgetopfølgning
  • Økonomiske nøgletal

Vi afrapporterer til din virksomhed ved hver periodeafslutning og vi kvalitetskontrollerer inden aflevering, så du får et troværdigt beslutningsgrundlag for din virksomhedens udvikling og økonomi. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker hjælp til regnskabet.

Fokuser på det du er god til og overlad regnskabet til os.