Budget

Da budgettering er forudsætningen og ofte udgangspunktet for en succesfuld økonomistyring, kræves en veltilrettelagt budgetprocedure. På budgetstadiet får du mulighed for – på grundlag af alternative budgetsimuleringer – at foretage optimale beslutninger, f.eks. med hensyn til produktvalg, lagerstørrelse, investeringer og kapitalvalg.

Budgetopfølgning

En anden væsentlig faktor i økonomistyringen er den tilbagevendende, periodiske budgetopfølgning, der sammenholder det faktiske, realiserede økonomiske hændelsesforløb med det tidsmæssigt tilsvarende budgetterede forløb. Afvigelser bør detaljeret årsagsforklares bl.a. af hensyn til ansvarsplacering, men først og fremmest af hensyn til eventuel budgetrevision og dermed måske ændret beslutningsgrundlag for dine fremtidige dispositioner.

Nøgletal

Nøgletal til beskrivelse af f.eks. aktivitet, rentabilitet, afkast, omsætningshastighed og likviditet kan være nyttige som hjælpeværktøjer til styringen af din virksomheds økonomi. Det er en forudsætning, at du har fastlagt de nøgletalsmål, der kan sammenholdes med tilsvarende faktisk konstaterede nøgletal, og at sammenligningen anvendes til forklaring af årsagerne til eventuelle afvigelser.

Fokuser på det du er god til og overlad budgettet til os.