Økonomistyring

Økonomistyring er ikke blot en forudsætning for din daglige ledelse af din virksomhed, men også et vigtigt redskab til planlægning af fremtidige handlinger.

Økonomistyringen har desuden mere specifikt til formål at sammenholde realiserede tal med tilsvarende budgetter og at forklare årsagen til eventuelle afvigelser. Det giver dig en realistisk baggrund for at planlægge fremtidige handlinger.

Det er dog ikke altid lige let at skabe økonomisk overblik, når det daglige fokus er på produktion og salg, så kommer man ofte til at nedprioritere planlægning og styring af økonomien.

Herunder nogle af de styringsværktøjer vi anvender:

Aktivitetsstyring

Aktivitetsstyringen skal sikre, at din virksomhedens muligheder udnyttes optimalt ved at udvikle, udvælge og tilpasse de produkter, der giver størst indtjening. Dækningsbidrag sammenholdt med kapacitets- og likviditetskravene er en nøglefaktor ved optimering af indtjeningen.

Kapacitetsstyring

Kapacitetsstyringen har til formål at sikre optimal udnyttelse af din virksomhedens faste produktionsapparat i bred forstand. Investeringer i produktionsudstyr, varelagre og fast medarbejderstab er eksempler på væsentlige områder, der kræver styring for at opnå den bedst mulige ressource-udnyttelse inden for de rammer, aktiviteten og likviditeten fastlægger.

Likviditetsstyring

Likviditetsstyringen omfatter den kortsigtede fremskaffelse og anvendelse af likvide midler, der typisk tilvejebringes via indtjening, kapitalindskud, lån samt salg af anlægsaktiver.

Økonomirapporter

Har du brug større overblik over økonomien i din virksomhed, så udarbejder vi gerne analyser, nøgletal og grafer som supplement til den øvrige regnskabsopfølgning, som vi står for.

Fokuser på det du er god til og overlad økonomistyringen til os.